Lejerforeningen

Akelius afviser klage over manglende vedligeholdelse

Akelius’ advokat afviser Lejerforeningens klage over vedligeholdelsesmangler ved Duegården. Der gives udtryk for, at det ikke er konkrete vedligeholdelsesmangler Lejerforeningen har fremført, men ønsker om forbedringer.

Generelt afviser Akelius alle klagepunkter, da de ikke er konkret funderet. Akelius lægger dermed op til, at det er den enkelte lejer, der skal konkretisere og fremføre sin klage for Huslejenævnet. Lejerforeningen vil udarbejde en vejledning om hvordan man udarbejder en klage til huslejenævnet.

Link til Huslejenævnets hjemmeside: https://www.frederiksberg.dk/politik/kommunalbestyrelsen-og-udvalg/saerlige-udvalg-rad-og-naevn/naevn/huslejenaevnet

Akelius brev til huslejenævnet: Brev til huslejenævnet 22.06.2018

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs