Lejerforeningen

Der er i dag den 17/3 udsendt en mail til alle med en brugernavn og et password til siden.

Check evt din spam-mail. Kan du ikke finde din mail, kan du skrive til webmaster@duegaarden.eu

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00 – 20.30 i Pyramiden, Skolen på Duevej
med følgende dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fremtidig virksomhed
  5. Indkomne forslag
  6. Valg – Valg af beboerrepræsentanter… Læs videre

Orientering om møde med Akelius

Bestyrelsen i Lejerforeningen var mandag den 13. august 2018 indbudt til møde med Akelius, hvor vi blev præsenteret for en ny 10-årig vedligeholdelsesplan for Duegården.

Hvor tidligere vedligeholdelsesplaner udskød væsentlige reparationer en del år, har Akelius nu fremrykket udskiftning af… Læs videre

Klage til Akelius over forholdene i nr. 8

Gitte og Poul i nr. 8 har sendt en klage til Akelius over forholdene i opgangen efter at Akelius er gået i gang med gennemgribende moderniseringer af en del tomme lejligheder i denne opgang. I første omgang besvarede Akelius ikke… Læs videre

Akelius: 35 lejligheder moderniseres

Den 28. maj 2018 har Lejerforeningen modtaget brev fra Akelius, hvori det meddeles, at 35 lejligheder vil blive moderniseret og udlejet til markespris.

Hent brevet her.