Lejerforeningen

Der er i dag den 17/3 udsendt en mail til alle med en brugernavn og et password til siden.

Check evt din spam-mail. Kan du ikke finde din mail, kan du skrive til webmaster@duegaarden.eu

Manglende lovpligtig vedligeholdelse

Huslejenævnet vil besigtige ejendommen

Huslejenævnet skriver: “I forbindelse med indbringelsen af sagen vedrørende vedligeholdelsesmangler i ovennævnte ejendom, anmodes I om at præcisere i kort punktform, hvilke vedligeholdelsesmangler nævnet skal tage stilling til, samt en præcisering, hvor manglerne forefindes på ejendommen, idet manglerne præcist skal… Læs videre