Lejerforeningen

Generalforsamling mm

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00 – 20.30 i Pyramiden, Skolen på Duevej
med følgende dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fremtidig virksomhed
  5. Indkomne forslag
  6. Valg – Valg af beboerrepræsentanter… Læs resten

Beslutningsreferat fra generalforsamling

Beslutningsreferat fra generalforsamling i Duegårdens Lejerforening, afholdt
tirsdag den 4. september 2018 i Pyramiden, Skolen på Duevej.

1. Valg af dirigent og referent
Formanden Peter Bille Pont foreslog at advokat Kasper Westberg blev valgt
som dirigent, hvilket blev vedtaget enstemmigt.… Læs resten

Indkaldelse til generalforsamling

Til  lejerne Godthåbsvej 74 og Duevej 4 – 28

Der indkaldes til informationsmøde for lejerne tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 i Pyramiden, Skolen på Duevej. Der afholdes generalforsamling kl. 19.30

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent… Læs resten

Indkaldelse til møde i Lejerforeningen

Indkaldelse til møde for lejerne Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28
tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00

I forlængelse af mødet afholdes der generalforsamling i Lejerforeningen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse… Læs resten