Lejerforeningen

Bestyrelse

Carsten Berger (tidligere andelshaver)
Mikkel Andersen (par. 5. stk. 2 lejer)
Nick Andersen (tidligere andelshaver, uden forbedring)

Suppleanter:

Jesper Loiborg (par. 5 stk. 2)
Simon Sylvest-Darket (par. 5 stk. 2)
Peter Bille Pont (tidligere beboerrepræsentant, ønsker alene at være suppleant for at lette overgang)
Nikolaj Moll (tidligere andelshaver med forbedringer).