Lejerforeningen

Akelius har offentliggjort deres regnskaber

Idag onsdag den 24.03.2021. har Akelius offentlig gjort deres regnskaber – herunder også for Duegården – regnskab er vedhæftet. 20201231 – regnskab Akelius Duegården ApS
Det udviser et overskud før renter på 6,0 Mkr – fradrag for renter på 8,5 Mkr – dvs. den daglige drift løber ikke rundt – underskud på 2,5 Mkr – de har så samtidig måtte foretage en nedskrivning af ejendommen på 37,3 Mkr – hvilket giver et underskud før skat på 39,7 Mkr.
Det fremgår i note 5, at der har brugt 39,7 Mkr i forbedringer, dvs. drift negativ drift (likviditet) på 2,5 Mkr, og likviditet brugt på forbedringer 39,7 Mkr – altså samlet 42,3 Mkr har de måtte finde i likviditet – eller med andre ord – de har måtte spytte 42,3 Mkr i kassen….. Det fremgår af egenkapital opgørelsen på side 10 – at selskabet har modtaget et koncern tilskud på 100 Mkr.

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs