Lejerforeningen

Akelius har offentliggjort deres regnskaber

Idag onsdag den 24.03.2021. har Akelius offentlig gjort deres regnskaber – herunder også for Duegården – regnskab er vedhæftet. 20201231 – regnskab Akelius Duegården ApS
Det udviser et overskud før renter på 6,0 Mkr – fradrag for renter på 8,5 Mkr – dvs. den daglige drift løber ikke rundt – underskud på 2,5 Mkr – de har så samtidig måtte foretage en nedskrivning af ejendommen på 37,3 Mkr – hvilket giver et underskud før skat på 39,7 Mkr.
Det fremgår i note 5, at der har brugt 39,7 Mkr i forbedringer, dvs. drift negativ drift (likviditet) på 2,5 Mkr, og likviditet brugt på forbedringer 39,7 Mkr – altså samlet 42,3 Mkr har de måtte finde i likviditet – eller med andre ord – de har måtte spytte 42,3 Mkr i kassen….. Det fremgår af egenkapital opgørelsen på side 10 – at selskabet har modtaget et koncern tilskud på 100 Mkr.