Lejerforeningen

Forsikringspræmiesagen

Sagen vedrører et krav om huslejestigning som følge af at ejendommens forsikringspræmie er steget. Forsikringsselskabet har henvist til dårlig vedligeholdelse. Lejerforeningen har indbragt sagen for Frederiksberg Kommunes Huslejenævn, der henviser sagen til domstolene

20180306 BS 99-1763-2017 Replik fra Kasper Westberg

20180123 Brev fra Accura til Retten på Frederiksberg

20171012 Boligretsstævning mod Akelius

20170914 Afgørelse fra Huslejenævnet