Lejerforeningen

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00 – 20.30 i Pyramiden, Skolen på Duevej
med følgende dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fremtidig virksomhed
  5. Indkomne forslag
  6. Valg – Valg af beboerrepræsentanter og revisor udgår jf beslutning på GF den 15.juni 2016 hvor det blev vedtaget at ”hele bestyrelsen er på valg hvert andet år.”
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i underskrevet stand være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes

Husk at give fuldmagt, hvis du ikke kan deltage.

 

Venlig hilsen

Duegårdens Lejerforenings bestyrelse