Lejerforeningen

Meget vigtig info

Der har i dag været nogle ude og se på stilladset på vores ejendom. Pt. ukendt hvem, men det skulle være nogle fagspecialister omkring stillads.
Det forlyder fra disse at opsætningen af stillads skulle være forkert, og det skulle hælde, med risiko for nedstyrtning. Specielt skulle de kraftige nedbørs mængder vi har haft, medført at der skulle være sket en form for sænkning på den nogle fundamentale steder, så stilladset skulle hælde.
Hvorvidt disse informationer er korrekte eller ikke, kan i dag søndag, ikke efterprøves eller verificeres. Men idet der kan være risiko for personskade, laves dette opslag.
Undgå derfor at komme ud på stillads, eller gå under dette på Duevej side – brug derfor udgang til gården.
Når der er mere information, kommer der en opdatering.