Lejerforeningen

Ny indkaldelse

If you don’t understand danish, please send SMS to 3132 0000 with name and address, and we will call you back for English translation.

Orientering til:                                                                                                               

Alle lejere i Duegården.

Kære naboer

Som det nok er de fleste bekendt, så er der planlagt møde til i dag for genetablering af beboerrepræsentationen, som en midlertidig løsning, indtil vi kan mødes fysisk, hvorfor der ikke er lagt op til debat, men blot en fortsættelse af den hidtidige beboerrepræsentation, dog med den forskel, at de 3 repræsentanter skulle sammensættes med 1 fra hver af de 3 grupper af lejere vi har.

Det er undersøgt om ændringen i forsamlingsforbuddet medførte at vi kunne mødes mere end 5 personer. Der har været forespurgt om dette hos den fælles myndighedsportal for Coronasmitte, hvor det er oplyst, at vi stadig er omfatte af maksimalt 5 fremmødte.

Der er i forløbet fremkommet ønsker om debat på nogle af punkterne, ligesom det har vist svært at få en person til at stille op fra den ene gruppe.

Vi har derfor besluttet at udsætte mødet til

Lørdag den 06. marts 2021 kl. 16:00

Stadig som et møde alene via fuldmagt, der er altså ikke mulighed for fremmøde.

Hvad angår det mest interessant punkt – valg af personer, kan det oplyses:

 • Kurt Flygenring foreslås som dirigent. (samme som sidste generalforsamling).
 • Mick Bruun foreslås som referent. (samme som sidste generalforsamling).
 • Mikkel Bang Andersen er kandidat fra lejegruppen for lejere med moderniserede lejer, samt flere suppleanter.
 • Carsten Berger er kandidat fra lejegruppen fra de tidligere andelshavere, samt flere suppleanter.
 • Der mangler kandidat fra lejergruppen for de oprindelige lejere, der er kandidat som suppleant.

 

Der opfordres dog til at yderligere kandidater og specielt kandidat fra gruppen af de oprindelige lejere.

 

Forløbet for mødet planlægges derfor som følgende:

 • Opstillede kandidater vil fremgå af hjemmeside duegaarden.eu senest den 03.03.2021.
 • Regnskaber eller kontoudtog og bilag, vil fremgå af hjemmesiden duegaarden.eu seneste den 04.03.2021.
 • Budget vil fremgå af hjemmesiden duegaarden.eu senest den 04.03.2021.
 • De allerede underskrevne fuldmagter vil være gældende til det nye møde – men det vil fremgå af hjemmesiden duegaarden.eu senest den 04.03.2021. hvorledes stemmeafgivning vil blive afgivet på baggrund af fuldmagten. Hvis den der har givet fuldmagt ønskes at ændre eller tilbagekalde fuldmagt, skal dette tilsendes Carsten på cb@3132.dk så det er modtaget senest torsdag den 05.03.2021. kl. 16:00

Vi håber hermed at have tilgodeset de bemærkninger, der er fremkommet i processen.

Det er en stor gavn for beboerrepræsentation, hvis man går i konstruktiv dialog med os, om hvilket emne der måtte presser sig på eller emner der vigtigt for dig, det er den måde vi bedst kan opnå det bedste for alle beboere.

Vi forsøger som beboerrepræsentationen at repræsentere alle leje grupper herinde i Duegården. Vi er en stor sammensat gruppe af mennesker i Duegården med forskellige meninger. Det er helt naturligt, og det skal vi alle have respekt for.

Vi lytter meget gerne til konstruktiv kritik. Vores arbejdsindsats gives alene for, at vi alle kan bo bedst muligt, i en ejendom i den bedst opnåelige kvalitet og til den lavest mulige husleje – vi har ikke andre motiver, absolut ingen andre.

Hvis man som lejer synes, vi gør for lidt eller prioriterer forkert, er det IKKE nødvendigt at være i beboerrepræsentation for at komme med ideer eller yde en arbejdsindsats. Det er tværtimod en stor hjælp.

Aktuelt er der en gennemgang af hovedparten af ejendommens altaner for revner som skal opmåles og dokumenteres, hvilket skal ske sammen med udlejer. Det er et arbejde på 3-5 arbejdsdage i dagtimerne. Jeg er sikker på, at den nye beboerrepræsentation meget gerne tager imod hjælp til denne opgave.

Takker mange gange for alle de positive tilkendegivelser for vores arbejde, uanset formen og måde det gives på. Det betyder meget.

Grundet mange henvendelser, samt af hensyn til arbejde, bedes du sende en SMS på 3132 0000 – med oplysning om navn, og hvad det drejer sig om, så vil Carsten ringe tilbage, når det er muligt.

Med venlig hilsen

Erik, Peter og Carsten

 


Indkaldelse til genetablering af beboerrepræsentation for lejerne i ejendommen Godthåbsvej 74, Duevej 4-28, 2000 Frederiksberg

Tid                  Mødet afholdes lørdag den 06. marts 2021,kl.16:00

Sted               Ikke fysisk fremmøde, men fremmøde via fuldmagt. Der holdes møde på Græsplænen i gården, på ejendommen – idet der maksimalt kan fremmøde 5 personer, som er reserveret til 1 fra udlejer, 1 dirigent, 1 referent, 1 fra nuværende bestyrelse og maksimalt en af de nye medlemmer, der er i forslag til repræsentationen.

Dagsorden     

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Orientering om beboerrepræsentation
 4. Afstemning om genetablering af beboerrepræsentation
 5. Valg af beboerrepræsentanter samt suppleanter og revisor.
 6. Afstemning om medlemskab af Lejernes LO i Hovedstaden
 7. Fastsættelse beløb til beboerrepræsentationens arbejde, budget vil være tilgængelig på duegaarden.eu
 8. Såfremt der sker genetablering, foreslås det vedtaget at den valgte beboerrepræsentation skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, straks det er muligt når forsamlingsforbuddet er ophævet.
 9. Eventuelt

Venlig hilsen

Peter Bille Post, nr. 14, 5.tv.

Erik Kjærgaard, nr. 8, 3.tv.

Carsten Berger, nr. 12, 5.tv.

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs