Lejerforeningen

SKATTE OG AFGIFTER 01.01.2021.

20211004 – Brev fra Frederiksberg Kommune

Beboerrepræsentationen har dags-dato tilskrevet huslejenævnet om at få oplyst hvorvidt udlejer havde indbragt vores indsigelse af 8 juli 2021, samt dato for dette, hvis var var foretaget.

Vi har derefter modtaget vedhæftede brev fra Huslejenævnet med bemærkninger fra udlejer, det kan ses at udlejer allerede ved deres indbringelse, angiver at der er faktisk er fejl i varslingen, men fastholder andre forhold.

Der er således varslet for meget, og vi vil nu gennemgang udlejers bemærkninger, for at modargumenterer på de steder hvor udlejer fastholder, hvis dette er relevant.

Når der kommer yderligere vil vi skrive dette.

Carsten Berger

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs