Lejerforeningen

Afgørelse i prøvesager for tidligere andelshavere

Til tidligere andelshavere.

Der er nu faldet afgørelse i prøvesagerne (11), som har været for Boligretten, vedr. eventuelle forbedringer i lejlighederne mm. (se tidligere skriv for mere generel information).

Boligretten tog stilling til tre spørgsmål:

  1. Hvordan skal lejen fastsættes?
  2. Kan der beregnes forbedringsforhøjelse uanset hvem der har bekostet forbedringen?
  3. Hvor stor er forbedringsforhøjelsen?

Ad 1)

Boligretten stadfæstede Huslejenævnets afgørelse om at lejen fastsættes efter princippet om omkostningsbestemt husleje og ikke efter den tidligere boligafgift. Dette er det vigtigste og bedst opnåelige resultat os lejere (tidligere andelshavere), og den medfører den absolut største nedsættelse af huslejen.

Ad 2)

Boligretten stadfæstede også her Huslejenævnets afgørelse om at man som lejer (tidligere andelshaver) kan risikere at have bekostet en forbedring og sidenhen skulle betale en forbedringsforhøjelse for denne også. Det var ærgerligt, men som forventet.

Ad 3)

Boligretten nedsatte i gennemsnit forbedringsforhøjelserne med 40%, når man ser bort fra de ekstreme tilfælde. Den afgørelse finder vi rimelig, men mindre betydningsfuld.

 

Formålet med prøvesagerne var om der kunne findes en løsning for alle berørte lejere (tidligere andelshavere), og en sådan løsning synes afgørelserne at have givet retning til. De to første punkter er uændret siden Huslejenævnets afgørelse, og det er derfor kun det tredje punkt der skal findes en løsning på.

I perioden siden afgørelserne og til dags dato har derfor været forligsforhandlinger med udlejer, hvor man umiddelbart er enige om at nedsætte forbedringsbeløbene med 40%. Det vil være en større fordel for nogle end for andre, men samlet set er det en god løsning.

Hvis der findes enighed om et forlig, så vil alle berørte lejere (tidligere andelshavere) blive tilbudt forliget og kan vælge om de vil acceptere det eller ej. Idet forbedringsforhøjelsen er en lille andel af den samlede husleje, og der ved forliget kan være mindre uhensigtsmæssigheder enkelte lejere imellem som synes uvæsentlige, så vil bestyrelsen anbefale at de berørte lejere (tidlgere andelshavere) takker ja til tilbuddet. Det må forventes at såfremt der er flere der ikke tiltræder forliget, så vil tilbuddet bortfalde for alle.

 

For at give en idé om hvad forliget kan betyde for dig som berørt lejer (tidligere andelshaver), så vi har lavet et regneeksempel nedenfor:

Hvis Huslejenævnet havde fastsat værdien af din forbedring af dit køkken eller bad til 130.000 kr. og din ydelsesprocent var 7%, så har du i dag en forbedringsforhøjelse på ca. 569 kr./måned, mens du ved at indgå forliget vil opnå en forbedringsforhøjelse på ca. 342 kr./måned, svarende til en besparelse på ca. 227 kr./måned. Idet nedsættelsen skal gælde fra 1.9.2017 betyder det at du ca. vil få 21.800 kr. udbetalt.

 

Ankefristen på prøvesagerne udløber 19.12.2023 kl. 23:59, og der har desværre fra udlejer kommet nogle overvejelser om at anke delvist. Vi kommer derfor med yderligere oplysninger herom senere.

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs