Lejerforeningen

Mulighed for indsigelse mod omkostningsbestemt husleje

Beboerrepræsentationen har den 21.09. modtaget brev om beregning af omkostningsbestemt leje, hvori det var anført følgende:

”Kære alle

Hermed varsles omkostningsbestemt leje pr. 1. januar 2024.

Det fremgår af skrivelsen til BR, men understreger at vi ikke effektuerer varslingen før der er afgørelse i sagen om skatter og afgifter fra 2021.

Trods dette har udlejer omdelt varsling 29.09.2023.

Det er vores opfattelse at primært udgifter til vicevært/renholdelse og trappevask er alt for høje, og hvis disse korrigeres, skal vi reelt have nedsat lejen.

Renholdelse m.m. er sat til 1.611.645 – nogle huslejenævn laver normaltal for vicevært hvor højeste er 2.750 pr. år pr. lejlighed og med 183 lejligheder giver det 503.250 – en væsentlig forskel på 50 kr pr. kvm – ved en lejlighed på  119 kvm – giver det en nedsættelse op til knap 6.000 pr. år eller 500 kr. pr. måned.

Beboerrepræsentationen gør indsigelse for stigningen pr. 01.01.2024. men i det der er 2-årige forløb i huslejenævn, kan udlejer i forløbet frafalde varslingen, hvorfor vi opkræves det som vi betaler i dag, og ikke en evt. nedsat leje.

Du kan derfor indbringe husleje, hvorved huslejenævnet tvinges til at behandle en eventuel nedsættelse.

Vedhæftet er udkast til brev du kan benytte – det koster et gebyr på 345,- til huslejenævn, som du efterfølgende opkræves – som du ikke får igen, uanset udfaldet af din fremsendelse.

Hvad betyder det:

  1. Hvis udlejers beregning er korrekt fra 01.01.2024. ændres den ikke – da du indbringer f.eks. 30.09.23. skal lejen også beregnes på denne dato, der kan derfor for perioden 01.10.23. til 31.12.2023. komme tilbage betaling. Men i værste fald får du intet ud af det.
  2. Leje beregningen er for høj.
  3. Udlejer kan tilbage kalde sin varsling om forhøjelse, som derfor bortfalder.
    1. Hvis du ikke selv har indbragt – er huslejen som den er i dag.
    2. Hvis du har indbragt nedsættes din husleje fra den 1ste i kommende måned efter din indbringelse.

Der kan kun på varslingen 01.01.2024. ske kollektiv indsigelse.

Aktuelle nedsættelser, er enkelt stående sager, som hver enkelt skal indbringe, og hvor der på hvert lejemål skal ske gebyrbetaling.

Vi vil anbefale at du indbringer din sag begrundet i den meget lange sagsbehandlingstid i huslejenævnene.

Indbringelse kan ske digitalt ved dette link: Kontaktinformationer for Frederiksberg Kommune – vælg huslejenævn i emne.

Du kan benytte denne skabelon: 20230929 – udkast brev til huslejenævn

Hvis du indbringer, send venligst en kopi til os på bestyrelsen@duegaarden.eu

På beboerforeningens vegne

Carsten Berger

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs