Lejerforeningen

Nyheder

Uberettiget brug af nøgler

Bestyrelsen har talt med chefen for Akelius, Thomas Bang-Pedersen, der er orienteret om hændelsen, hvor håndværker låste sig ind hos Tanya Barkhuus.

Vi har bedt om en redegørelse for, hvordan det tilsyneladende er sket, at en masternøgle er udleveret til… Læs resten

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00 – 20.30 i Pyramiden, Skolen på Duevej
med følgende dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Fremtidig virksomhed
  5. Indkomne forslag
  6. Valg – Valg af beboerrepræsentanter… Læs resten

Orientering om møde med Akelius

Bestyrelsen i Lejerforeningen var mandag den 13. august 2018 indbudt til møde med Akelius, hvor vi blev præsenteret for en ny 10-årig vedligeholdelsesplan for Duegården.

Hvor tidligere vedligeholdelsesplaner udskød væsentlige reparationer en del år, har Akelius nu fremrykket udskiftning af… Læs resten

Klage til Akelius over forholdene i nr. 8

Gitte og Poul i nr. 8 har sendt en klage til Akelius over forholdene i opgangen efter at Akelius er gået i gang med gennemgribende moderniseringer af en del tomme lejligheder i denne opgang. I første omgang besvarede Akelius ikke… Læs resten