Lejerforeningen

Huslejenævnet vil besigtige ejendommen

Huslejenævnet skriver: “I forbindelse med indbringelsen af sagen vedrørende vedligeholdelsesmangler i ovennævnte ejendom, anmodes I om at præcisere i kort punktform, hvilke vedligeholdelsesmangler nævnet skal tage stilling til, samt en præcisering, hvor manglerne forefindes på ejendommen, idet manglerne præcist skal udpeges under en kommende besigtigelse”.

Brev fra Frederiksberg Kommune