Lejerforeningen

Huslejenævnet vil besigtige ejendommen

Huslejenævnet skriver: “I forbindelse med indbringelsen af sagen vedrørende vedligeholdelsesmangler i ovennævnte ejendom, anmodes I om at præcisere i kort punktform, hvilke vedligeholdelsesmangler nævnet skal tage stilling til, samt en præcisering, hvor manglerne forefindes på ejendommen, idet manglerne præcist skal udpeges under en kommende besigtigelse”.

Brev fra Frederiksberg Kommune

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs