Lejerforeningen

Indkaldelse til møde i Lejerforeningen

Indkaldelse til møde for lejerne Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28
tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00

I forlængelse af mødet afholdes der generalforsamling i Lejerforeningen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremtidig virksomhed
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i underskrevet stand være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Benyt gerne bestyrelsens postkasse: bestyrelsen@lejerforeningenduegården.info

Der vil fremkomme mere materiale og orientering inden mødet.

Venlig hilsen
Lejerforeningens bestyrelse