Lejerforeningen

Indkaldelse til møde i Lejerforeningen

Indkaldelse til møde for lejerne Godthåbsvej 74 / Duevej 4-28
tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00

I forlængelse af mødet afholdes der generalforsamling i Lejerforeningen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremtidig virksomhed
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i underskrevet stand være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Benyt gerne bestyrelsens postkasse: bestyrelsen@lejerforeningenduegården.info

Der vil fremkomme mere materiale og orientering inden mødet.

Venlig hilsen
Lejerforeningens bestyrelse
Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs