Lejerforeningen

Hvad er indvendig vedligeholdelse.

Hvad er indvendig vedligeholdelse.

 

Indvendig vedligeholdelse omfatter kun maling af lofter og træværk, tapetsering eller maling af vægge samt lakering af gulve.

Du kan som lejer kræve, at udlejeren foretager maling og tapetsering, når det er nødvendigt. Udgiften kan afholdes af det beløb, der står på kontoen. Udlejer kan bestemme hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet, men det er en god idé at indhente et alternativt tilbud, hvis udlejer kræver at vælge håndværker.

Når udlejer har afholdt udgiften til maling eller tapetsering, kan han fradrage det på kontoen. Lejeren skal én gang om året have oplysning om, hvilket beløb der står på kontoen. Står der et beløb på kontoen, der udgør mere end 3 års hensættelser, kan du kræve at det beløb, der henstår udover de seneste 3 års hensættelser, anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand, hvad angår lofter, vægge og træværk.

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs