Lejerforeningen

Hvis du selv har afholdt udgifter til vedligeholdelse efter 01.09.2017., hvad gør du så.

Hvis du selv har afholdt udgifter til vedligeholdelse efter 01.09.2017., hvad gør du så.

Du skriver til Akelius, som følgende:

Idet der er kommet en afgørelse fra Frederiksberg Huslejenævn, om at den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejer fra den 01.09.2017. og idet jeg i den forløbne periode selv har afholdt udgifter, fremsendes kopi af følgende regninger, der bedes refunderet. Beløbet kan modregnes først kommende huslejeopkrævning.

Jeg har afholdt disse udgifter begrundet i en tabsbegrænsende foranstaltning, idet I som udlejer, fejlagtig ikke har oprettet en indvendig vedligeholdelses konto korrekt fra lejemålets start. Det er derfor min opfattelse at denne fejlfortoldning fra jeres side medfører at eventuel indsigelse mod de fremsendte regninger er forpasset fra Jeres side.