Lejerforeningen

Indkaldelse til genetablering af beboerrepræsentation for lejerne i ejendommen Godthåbsvej 74, Duevej 4-28, 2000 Frederiksberg

Fuldmagt til deltagelse kan hentes her

Indkaldelse til genetablering af beboerrepræsentation for lejerne i ejendommen
Godthåbsvej 74, Duevej 4-28, 2000 Frederiksberg

 

Tid                  Mødet afholdes fredag den 26. februar 2021,kl.19:00

Sted               Ikke fysisk fremmøde, men fremmøde via fuldmagt. Der holdes møde på Græsplænen i gården, på ejendommen – idet der maksimalt kan fremmøde 5 personer, som er reserveret til 1 fra udlejer, 1 dirigent, 1 fra nuværende bestyrelse og maksimalt 2 nye medlemmer der er i forslag til repræsentationen.

Dagsorden     

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Orientering om beboerrepræsentation
  4. Afstemning om genetablering af beboerrepræsentation
  5. Valg af beboerrepræsentanter samt suppleanter
  6. Afstemning om medlemskab af Lejernes LO i Hovedstaden
  7. Fastsættelse beløb til beboerrepræsentationens arbejde
  8. Såfremt der sker genetablering foreslås det vedtaget at den valgte beboerrepræsentation skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, straks det er muligt når forsamlingsforbuddet er ophævet.
  9. Eventuelt

Fuldmagt til deltagelse kan hentes her

Venlig hilsen

Peter Bille Post, nr. 14, 5.tv.

Erik Kjærgaard, nr. 8, 3.tv.

Carsten Berger, nr. 12, 5,tv.

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs