Lejerforeningen

Info fra Carsten

Jeg har erfaret, at der er udsendt mindst en informationsskrivelse underskrevet ”Gitte, Bent og Lasse Larsen” til nogle lejere, som hverken lejerforeningen/ beboerrepræsentationen eller jeg har modtaget.

I skrivelsen oplyses det fra Gitte, Bent og Lasse Larsen, at der anbefales at vi man skal afvente med at holde møde, til vi kan mødes fysisk.

Som der er anført i lejerforeningens skrivelse, er den midlertidige bestyrelse forpligtet til at holde fysisk møde, straks dette er muligt. Altså sammenfaldne tidspunkt som Gitte, Bent og Lasse Larsen skriver.

Forskellen er således blot hvorvidt vi lejere er repræsenteret via beboerrepræsentation eller ikke i perioden fra nu og indtil det fysisk er muligt at mødes.

Er det relevant – og nødvendigt i den periode?

  • Ejendommen er opfattet af par. 18 og 18b, omkring henlæggelser til vedligeholdelse samt brug af penge fra samme konto som føres hos Grundejernes Investeringsfond. Mulighed for at gennemse bilag på forbrug, kan foretages beboerrepræsentationen, hvis den findes….

Vi betaler knap 4 Mkr. pr. år, hvordan bruges disse penge, bruges de korrekt? det må ikke gå til forbedringer.

  • OMK-lejere er bedre repræsenteret hvis der er en beboerrepræsentation, f.eks. hvis der kommer et varsel om lejeforhøjelse for udskiftning af vinduer, så skal beboerrepræsentationen havde dette til gennemsyn FØR det varsles overfor lejerne, og komme med bemærkninger hvorved der evt. er mulighed for at få fjernet nogle omkostninger, før stigning beregnes – den mulighed er der IKKE, hvis der ikke er beboer repræsentation.
  • Foreningen er medlem af LLO, hvor det enkelte lejer i ejendommen kan få gratis rådgivning/hjælp løbende og ved fraflytning. Hvis beboerrepræsentationen ikke forefindes, er det op til den enkeltes egen betaling. LLO fører sager omkring par.5, stk.2 der i givet fald får nogle udfordringer.
  • Indsigelse mod udlejning på markedsvilkår, hvor der skal påpeges fejl/mangler o.l. på ejendommens vedligeholdelse, er noget nemmere i fællesskab, end hvis den enkelte skal gøre det.

Gitte, Bent og Lasse Larsen mener, det er bedst, hvis beboer repræsentationen alene består af lejere, der flyttet ind de sidste 2-3 år.

Det giver ikke nogen mening. Hovedparten af ejendommens lejere er stadig lejere på omkostningsbestemt leje (OMK) hvem som også har mest gavn af indsigelsesmulighederne via beboerrepræsentationen.

Jeg er selv tidligere andelshaver og har betalt et væsentlig beløb for min andel og mente i sin tid, at det var bedst, hvis vi foresatte som andelsbolig. Det gjorde vi så ikke og det, som jeg betalte for andelen, er tabt. Sådan er det og det kan hverken jeg eller andre gøre noget ved. Vi er i dag alle lejere og burde derfor samarbejde for at bo i en ejendom, der er vedligeholdt bedste muligt, og samtidig til den lavest mulige leje. Jeg er helt uforstående overfor den væremåde, der lægges for dagen for at modarbejde dette.

Jeg mener, vi som lejere er bedst tjent med at have indsigt/og kontrol på GI konto, budget/drift der indgår i OMK-leje, lejeforhøjelser m.m. Derfor opfordrer jeg til at have en beboerrepræsentation til vi kan mødes.

Der er nogle der efterlyser samarbejde – tja lejerforeningen udsender information til alle, Gitte, Bent og Lasse Larsen/interesseforeningen, udsender kun til enkelte – hvis et medlem af interesseforeningen har valgt at benytte en anden advokat end den som interesseforeningen mener, lukkes der for informationer. Ved besigtigelse fra Huslejenævn, deler lejerforeningen informationer. Intet modtages fra interesseforeningen, for at nævne nogle eksempler.

 

Bedste hilsner

Carsten Berger

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs