Lejerforeningen

Manglende vedligeholdelse indbragt for huslejenævnet

Lejerforeningens advokat har den 4. juni 2018 indbragt en sag om manglende vedligeholdelse af Duegården for Frederiksberg Kommunes huslejenævn. Sagen er udløst af Akelius orientering (bilag 1) om gennemgribende modernisering af lejemål i Duegården.

20180604 Kasper Westbergs brev til huslejenævnet om vedligeholdelsesmangler

20180604 Bilag 1 – Akelius anbefalet brev

20180604 Bilag 2 – Vedligeholdelsplan Duegården

20180604 Bilag 3 – Vedligeholdelsesefterslæb Duegården