Lejerforeningen

Akelius’ besigtigelse af køkken, bad og toilet

Lejerforeningens advokat har skrevet til Akelius og meddelt, at besigtigelsen er en besigtigelse. Besigtigelsen vedrører bad, toilet, køkken og type af gulv.

Akelius har anmodet lejerne om dokumentation for forbedringer i lejligheden. Vores advokat skriver til Akelius, at lejerne ikke vil fremlægge den af Akelius anmodede dokumentation. Sådant materiale vil – i det omfang det findes og anses for relevant – blive fremsendt til Huslejenævnet gennem Lejerforeningens advokat.

Lejere, der føler sig utrygge ved Akelius besigtigelse, kan henvende sig til bestyrelsen, som – hvis det er muligt – vil stille med en bisidder under besigtigelsen.

På mødet med Akelius den 13. august lovede Akelius’ direktør, Thomas Bang-Pedersen og administrator Jeanette Hansen at fremsende en liste til Lejerforeningen med oplysning om, hvilke lejemål der skulle besigtiges hvornår. Dette løfte er Akelius løbet fra, idet udlejers advokat, Sidsel Sofie Oldenburg, Director, Attorney-at-Law, HD(F), Advokatfirmaet Accura, den 14. august 2018 har skrevet således til Kasper Westberg:

Ad lejerforeningens ønske om tilbud om bisidder til lejerne: Hver lejer er varslet i henhold til lejeloven om, hvornår besigtigelsen i de enkelte lejemål gennemføres. Såfremt lejerne ønsker en repræsentant fra lejerforeningen til stede ved besigtigelsen, formoder vi, at lejerne selv tager kontakt til lejerforeningen og videreformidler tidspunkt for besigtigelsen. Udlejer finder ikke anledning til at være koordinator på dette og har heller ikke lejernes samtykke til at agere mellemmand mellem de enkelte lejere og lejerforeningen. Udlejer har ikke nogen indvendinger imod, at en repræsentant fra lejerforeningen er til stede, men vi sender ikke lister til lejerforeningen med angivelse af tidspunkter for de enkelte besigtigelser, som gennemføres som varslet.

Læs brevene her

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs