Lejerforeningen

Orientering om møde med Akelius

Bestyrelsen i Lejerforeningen var mandag den 13. august 2018 indbudt til møde med Akelius, hvor vi blev præsenteret for en ny 10-årig vedligeholdelsesplan for Duegården.

Hvor tidligere vedligeholdelsesplaner udskød væsentlige reparationer en del år, har Akelius nu fremrykket udskiftning af vinduer mod Godthåbsvej til 2018 og udskiftning af faldstammer og rør til koldt og varmt vand til udgangen af 2019.

Bestyrelsen anser det for positivt, at Akelius fremrykker disse meget påtrængende renoveringsarbejder.

Arbejdet med renovering af opgangene påbegyndes i år.

Affaldscontainerne vil blive flyttet ind i et par carporte, der indrettes hertil.

Asfalten ved Netto vil blive ordnet.

Taget vil blive gennemgået, men renovering udskudt nogle år.

Kloakkerne er eller vil blive filmet.

Akelius har tegnet serviceaftale på ventilatorerne, så de vedligeholdes bedre.

Akelius vil gå i gang med at renovere 12 nye lejligheder.

Der bliver set på en husorden.

På mødet i Lejerforeningen den 4. september 2018 forventes Akelius at fortælle mere om, hvad 10-årsplanen indeholder.

På mødet tilkendegav Akelius desuden, at problemer med vinduerne (utætheder, punkterede termoruder, manglende åbne/lukke funktioner) skal meddeles af lejeren til viceværten, der herefter vil sørge for, at vinduerne bliver ordnet. Foretager viceværten sig ikke noget, skal man efterfølgende tage kontakt med Brian Svärd Pedersen, e-mail: brian.svard-pedersen@akelius.dk.

Mange oplever problemer med vand som følge af de mange lukninger og åbninger af vandtilførslen. Når der efter en lukning igen bliver åbnet for vandet, er det en god idé at lade alle vandhaner, både kolde og varme, løbe et stykke tid, før man tager vaskemaskiner og opvaskemaskiner i brug. Derved gennemskylles rørerne. Det er lejerens egen forpligtelse at vedligeholde perlatoren (filteret) i vandhanerne. Opstår der problemer som følge af de hyppige lukninger af vandet, som man i den givne situation ikke selv kan klare, kan viceværten kontaktes.

Venlig hilsen

bestyrelsen

Nyttige telefonnumre og mailadresser:

Ejendommens viceværtfirma: Akelius
Daglig leder: Jackie
Mail: jackie.palle.sorensen@akelius.dk
Alm. arbejdstid: man-tors kl. 7.00-15.00 og fre 7.00-13.30
Telefontid alle hverdage mellem kl. 7.00-8.00
tlf. nr. 88 24 71 11

Vagttelefon udenfor almindelig arbejdstid:
Ved akut opståede problemer (uopsættelige skader) uden for alm arbejdstid kontakt
Den Jyske Kontrolcentral på 76117304.
SEND IKKE MAIL VED AKUT OPSTÅEDE SKADER!

Akelius administration tlf. 80 82 00 41. Åbent i hverdage 9.00-15.00
Mail: info@akelius.dk
Administrator: Victoria Ralfs